vrijdag 2 maart 2012

Review: Jonathan & Charles - Another Week To Go

Gear Fab 2004-(GF-210)

Op een dinsdagnacht ontmoetten Jonathan en Charles ontmoetten elkaar in Roanoke, Virginia, de volgende dag zei Charles nachtbaan op, donderdags speelde het duo voor 150 jongeren en op zaterdagavond traden ze in west-Virginia op met een groep teenagers.
Vanaf die dag speelden ze op stranden, in koffiehuizen, kelder clubs en kerken, maar waar ze ook begonnen te zingen, plotseling waren er veel jongeren, die luisterden naar elk woord dat ze zongen, want dit duo had hun iets te vertellen via hun teksten en muziek, vonden de jongeren.
In 1967 namen Jonathan & Charles hun enige LP op, getiteld "Another Week To Go", die door het Inter-Varsity label werd uitgebracht en 11 songs bevatte.
Tegenwoordig is Jonathan pastoor in Christ Church te Grove Farm, Sewickly en Charles is high school leraar te Tampa, Florida.
Het openingsnummer van de CD heet "Mrs. Chisholm's Weekend" en dit is een vrolijke folksong met religieuze ondertoon, want, zoals al eigenlijk uit de hierboven geschreven tekst uit te maken was, de songs gaan min of meer allemaal over het geloof.
Ook in "Like A Lonely Street Lamp", een schitterende relie folksong, komt dit weer sterk naar voren en dat zal de rest van de CD niet veranderen.
Een song met een heel opgewekt ritme is "Songs In The Daytime" en hierbij krijg je sterk de neiging mee te gaan zingen, wat waarschijnlijk ook de bedoeling van dit duo was.
"Weary And Worn" is een serieuze vraag over het leven en dan met name over het geloof, die Jonathan & Charles stellen met deze song.
De bedoeling van het volgende nummer "What Would You Say" is net als bij "Weary And Worn" vragen bij je op te roepen en je naar het geloof te richten.
Antwoorden krijg je in "Loves You Too", dat een vrolijke song is, die gevolgd wordt door "A Pretty Good Guy", dat een mooie ballad is en op zijn beurt gevolgd wordt door "Colors And Shades", eveneens een schitterende ballad.
Dan volgt het rustige "Everything's  The Same", dat een heerlijke song is om bij weg te dromen.
In "Wake Up One Morning" legt het duo uit waarom ze dit soort liedjes zingen en zo gedreven zijn deze songs uit te dragen en in de laatste song van deze CD "You Call Me A Fanatic" dragen ze de boodschap om te geloven nog eens extra uit.
De nummers, die op "Another Week To Go" staan, hebben duidelijk een boodschap, die vandaag de dag nog steeds van kracht is en dat is als je gelooft in Jezus en God en je je naar hun maatstaven gedraagt, zal het goed met je komen.
De songs klinken prachtig, ongeacht of je je iets van de teksten aantrekt en deze CD is het dan ook meer dan waard om in ieder geval beluisterd te worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten